PRIVIND REZULTATELE FINALE OBȚINUTE LA CONCURSUL/EXAMENUL DE RECRUTARE

susținută azi 22.09.2021 la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată, Îngrijitor I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa.

 

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj final

Rezultat

1.

Simó Erzsébet

149,83

ADMIS

2.

Lázár Ibolya

146,99

RESPINS

 

Rezultatele finale au fost afișate azi 22.09.2021, ora 13,40

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la sediul Primăriei Orașului Vlăhița

 

 

Secretar,

Comisie de Concurs/examen

 

PRIVIND REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA INTERVIU

susținută azi 22.09.2021 la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată, Îngrijitor I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa.

 

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj final proba interviu

Rezultat

1.

Lázár Ibolya

90,66

ADMIS

2.

Simó Erzsébet

98,33

ADMIS

 

Rezultatele au fost afișate azi 22.09.2021, ora 13,30

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la sediul Primăriei Orașului Vlăhița

 

 

Secretar,

Comisie de Concurs/examen

2021 szeptember 15-én megkezdjük az európai uniós segélycsomagok kiosztását. A csomagokat munkanapokon 10 – 14 óra között vehetik át a jogosultak a Gábor Áron utca 6A szám alatt a Polgármesteri Hivatal raktárában, a piactéren.

       Szeptember 15-től a szociális segélyesek és családi pótlékra jogosult családok vehetik át a csomagokat.  A csomagok átvételekor szükséges felmutatni a jogosult családtagok személyazonossági igazolványát.

       A fogyatékkal élő jogosultak szeptember 21-től vehetik át a csomagokat a személyazonossági igazolvány és a fogyatékos komisszió által kibocsájtott érvényes határozat másolatával.

       Tisztelettel kérjük a jogosultakat, hogy tartsák be a járványügyi előírásokat és csak a meghatározott napokon és órákban jelenjenek meg a csomagok átvétele érdekében.

 

LŐRINCZ Csaba

Polgármester

Încheiat astăzi 14.09.2021 ca urmare a selecției dosarelor candidaților înscriși pentru participarea la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată, Îngrijitor I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant Referent I în compartimentul sportiv din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa.

Comisia de concurs/examen numită prin Dispoziția Primarului Orașului Vlăhița nr. 209 din 26 august 2021 privind organizarea concursului/examenului de ocupare a unui post vacant pe perioadă nedeterminată, corespunzător funcțiilor contractuale, a constatat următoarele:

  1. a) la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată, Îngrijitor I s-au înscris un număr total de 8 candidat.
  2. b) rezultatul selecției dosarelor de concurs este următorul:

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției

Observații

1.

Balog Annamária

ADMIS

 

2.

Konrád Teréz

ADMIS

 

3.

Lázár Ibolya

ADMIS

 

4.

Lőrincz Mária

ADMIS

 

5.

Mihály Erzsébet

ADMIS

 

6.

Simó Erzsébet

ADMIS

 

7.

Szabó Ildikó

ADMIS

 

8.

Tordai Éva

ADMIS

 

Termenul de contestație este de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Comisia de Concurs/examen

Szentegyháza Város Önkormányzata a 2021-es program keretében támogatást nyújt az egyházaknak, a saját pénzügyi forrásaik kiegészítésére, a következő tevékenységeik megvalósítása céljából:

- templomok és más egyházi épületek építése (az érvényben levő törvényes előírások szerinti műszaki-gazdasági dokumentációk jóváhagyásának feltételei mellett) és javítása;

- fenntartási és működési költségek finanszírozása azon egyházközségek számára akik nem rendelkeznek jövedelemmel, illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek;

- egyházak tulajdonában levő vagyontárgyak állagmegóvása és karbantartása;

- egyházak által végzett szociális és egészségügyi tevékenységek;

- vallási-kulturális múzeumok kialakítása és javítása;

- az egyházakhoz tartozó szociális és egészségügyi tevékenységekre használt ingatlanok építése, kialakítása és javítása;

- egyházkerületek vagy vallási központok székhelyének építése és javítása;

- egyházak tulajdonában levő teológiai iskolák székhelyének építése és javítása.

 

Részvételi feltételek:
Nem hagyunk jóvá vissza nem térítendő támogatást azoknak az egyházközségeknek, amelyek nem számolták el az előző évben jóváhagyott vissza nem térítendő támogatást, nem fizették vissza a jóváhagyott és el nem számolt összegeket (beleértve az összegekhez tartozó késedelmi kamatokat és büntetéseket).

A fenntartási és működési költségekre pályázók kötelezően kell bizonyítsák, hogy nem rendelkeznek jövedelemmel illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek ezen költségek megtérítésére.

A pénzügyi támogatás igénylésére összeállított iratcsomónak kötelezően tartalmaznia kell az egyházi főhatóság engedélyét, a Szentegyháza Város Önkormányzatától igényelt pénzügyi támogatás megszerzésére.

A támogatáshoz a pályázónak legalább 10%-os önrészt kell biztosítania.

Az önrész értéke a támogatás értékére számolódik.

Az önrészt a kérelmező egyházközség fogja biztosítani és elszámolni a kérésben szereplő költségelőirányzatból (devizből).

A pénzügyi támogatásra jóváhagyott összegek teljes egészében vagy adott esetben részletekben a kérelmező egyházközségnek lesznek kiutalva, az egyházi főhatóság tájékoztatásával.

Az elszámoló okiratokat 2021. december 15-ig kell benyújtani. Ajánlott az elszámoló okiratok benyújtása a munkálatok elvégzése és átadása utáni 30 napon belül, de nem később, mint a finanszírozási szerződés határidejének lejárta (2021. december 15.).

Abban az esetben, ha a pályázati kérelem nem felel meg a részvételi feltételeknek, nem lesz kiválasztva támogatásra. Ennek értelmében javasoljuk, hogy olvassák el figyelmesen a pályázási útmutatót!

A program futamideje: a 2021-es év.

A pályázat leadási módja és határideje:
   A leadásra előkészített pályázatokat  elektronikus formában (szkennelve pdf.ben) kérjük beküldeni az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címre, vagy nyomtatott papír formában a szentegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

        Leadási határidő: 2021. szeptember 20., 13 óra.

A támogatás a program útmutatójában leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely Szentegyháza Polgármesteri Hivatalának székhelyén (Szentegyháza, Öntők u. 20 szám), valamint letölthető a szentegyházi tanács honlapjáról: https://www.primariavlahita.ro Kapcsolattartó személy: Pető Csaba, tel.: 0751150185, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Útmutató

Űrlapok

Szentegyháza Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát szervez a következő szerződéses munkakör betöltésére:

 

1 Takarító – meghatározatlan időre

 

A versenyvizsga a polgármesteri Hivatal székhelyén lesz megszervezve: 2021. szeptember 20-án 10,00 órától írásbeli, 2021. szeptember 22-én 10,00 órától szóbeli.

Jelentkezni 2021. szeptember 9. 15,00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatalnál.

A jelentkezőknek meg kell felelni a 286/2011 (utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal) számú Kormányhatározat előírásainak.

Jelentkezéshez szükséges iratok:

- Kérés (formanyomtatvány)

- Személyi igazolvány másolat, (házassági levél másolat, gyerekek születési bizonyítványának másolata)

- Érettségi diploma másolat

- Munkakönyv, vagy más régiséget igazoló okirat (minimum 5 év régiség)

- Igazolás a büntetlen előéletről (cazier judiciar)

- Orvosi igazolás

- Önéletrajz

Bővebb információt a Polgármesteri Hivatalnál vagy a 0266-246634 telefonszámon kaphatnak.

 

Polgármester

LŐRINCZ Csaba

Szentegyháza Önkormányzata nyílt árverést szervez a következő ingatlan bérbeadására:

1.      Sporttevékenység-adminisztráció célra használható helyiség: Szentegyházán, Sportolók utca 14 szám: 23,95 m2.

Az ajánlatokat egy példányban a szentegyházi Polgármesteri Hivatal székhelyén lehet leadni: Szentegyháza, Hársfa utca 5 szám, Hargita megye. További elérhetőségek: Tel. 0266-246634, 0266-246635, 0266-246636, email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Adószám: 4245224.

Leadási határidő: 2021. augusztus 20., 12°° óra.

Az árveréssel kapcsolatos dokumentációt 100 lejért a fenti címen lehet megvásárolni a hivatal pénztárában.

További információk a hivatal székhelyén.

Kikiáltási ár: 1,5 euró/négyzetméter.

A Harvíz Rt tájékoztatja kedves ügyfeleit, hogy  hétfőn, július  19-én    09,00 – 13,00  óra között,  munkálatok   miatt szünetel a hidegvíz szolgáltatás az  Ifjúság, Mihail Kogălniceanu, Berényi Margit , Mihai Eminescu, József Attila, Hársfa, Öntők, Strand,  Új utcákban .

A vízellátás újraindításakor a víz zavarossága átmenetileg megemelkedhet.
Továbbá értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy hibabejelentést, reklamációt a nap 24 órájában a 0758-770040-es számon fogadunk,további információ a honlapon található.
Köszönjük a megértésüket!

Véletlenszerű Kép

site_002.jpg