Tisztelt lakosok a Polgármesteri Hivatal pénztáránál 2021. december 30-án délelőtt 10 óráig tudnak készpénzzel adókat és illetékeket befizetni, bankkártyával pedig délután 5 óráig. 2021. december 31-én szünetel az ügyfélfogadás a hivatalban.

Încheiat astăzi 17.12.2021 ca urmare a selecției dosarelor candidaților înscriși pentru participarea la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată, Muncitor calificat I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant Muncitor calificat I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa.

Comisia de concurs/examen numită prin Dispoziția Primarului Orașului Vlăhița nr. 289 din 2 decembrie 2021 privind organizarea concursului/examenului de ocupare a unui post vacant pe perioadă nedeterminată, corespunzător funcțiilor contractuale, a constatat următoarele:

  1. a) la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcțiilor contractuale pe perioadă nedeterminată, Muncitor calificat I s-au înscris un număr total de 2 candidați.
  2. b) rezultatul selecției dosarelor de concurs este următorul:

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției

Observații

1.

Finta Csaba

RESPINS

Lipsa calificare profesională în specialitatea de horticultură

2.

Mihály Attila

ADMIS

 

Termenul de contestație este de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Comisia de Concurs/examen

Szentegyháza Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát szervez a következő szerződéses munkakör betöltésére:

1 Szakmunkás – meghatározatlan időre 

A versenyvizsga a polgármesteri Hivatal székhelyén lesz megszervezve: 2021. december 29-én 10,00 órától írásbeli, 2021. december 31-én 10,00 órától szóbeli.

Jelentkezni 2021. december 16. 15,00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatalnál.

A jelentkezőknek meg kell felelni a 286/2011 (utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal) számú Kormányhatározat előírásainak.

Jelentkezéshez szükséges iratok:

- Kérés (formanyomtatvány);

- Személyi igazolvány másolat, (házassági levél másolat, gyerekek születési bizonyítványának másolata);

- Érettségi oklevél másolat,

- Kertészeti szakirányú végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány;

- CE kategóriás jogosítvány;

- Igazolás a büntetlen előéletről (cazier judiciar);

- Orvosi igazolás;

- Önéletrajz.

Bővebb információt a Polgármesteri Hivatalnál vagy a 0266-246634 telefonszámon kaphatnak.

 

Polgármester

LŐRINCZ Csaba

Planului Urbanistic Zonal "Reglemntari urbanistice in intravilan pentru construire de locuinte unifamiliale cu anexe si rezolvarea utilitatilor" beneficiar Balázs Pál si Balázs Klára, potrivit proiectului nr. 1632/2020 elaborat de S.C. Arhitectura SRL, Miercurea Ciuc.

Fűtéstámogatás, energiatámogatás igénylése 

  1. Fűtéstámogatás

 Szentegyháza Polgármesteri Hivatala a lakosság tudomására hozza, hogy a 2021. november 1-től érvénybelépő 226/2021-es, a sérülékeny energiafogyasztók védelméről szóló törvény alapján, fűtéstámogatás igényelhető 2021 november és 2022 március közötti időszakra.

A jogszabály értelmében a támogatásban azon családok vagy egyedülálló személyek részesülhetnek, akinél egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az 1386 lejt a családok esetében, valamint a havi nettó 2053 lejt az egyedülálló személyek esetében, és nincs a tulajdonukban vagy használatukban olyan ingó vagy ingatlan vagyontárgy, amely kizárja a támogatás jóváhagyását (ezen javak listája alább található).

A támogatások összegének referenciaértékei:

- havi 500 lej az elektromos áram esetében

- havi 250 lej a földgáz és

- havi 320 lej a tűzifa és a folyékony fűtőanyagok esetében.

 

Bővebben...

A brassói Abeona KFT és a Humán Reform együttműködésével, POCU pályázat által finanszírozott program keretén belül

  

INGYENES MUNKA HELYI SZAKKÉPESÍTŐ TANFOLYAMOK

indulnak/indulhatnak az alábbi szakmákban:

❖ Kereskedelmi szakmunkás (lucrător în comerț Cod COR 522303)

❖ Nyomdaipari szakmunkás (lucrător poligraf Cod COR 7322)

❖ Cukrász (patiser Cod COR 751203

❖ Korházi hordágy kezelő (brancardier Cod COR 325801)

❖ Takarító szakmunkás (agent curățenie clădiri si mijloace de transport Cod COR 515302)

❖ Fertőtlenítő szakmunkás (agent dezinfecție, dezinsecție, deratizare Cod COR 516901)

❖ Elektrotechnikai szakmunkás (lucrător în electrotechnică)

❖ Hotelipari szoba szakmunkás (cameristă COD COR 516201)

❖ Bárpulti felszolgáló (barman Cod COR 513201)

 

2 hónap/heti 1 alkalom/összesen 360 óra

 

Feltételek:

➢  munkaviszony igazolása

➢  minimum 10 osztály végzettség

➢  az alkalmazó és az alkalmazott közös kérésére

➢  legalább 20 jelentkező egy szakmában

 

Érdeklődni, jelentkezni a Human Reform Alapítvány székhelyén, Eötvös József u. 13 szám alatt vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

e-mail címeken, esetleg a 0744 499863, és a 0756221806-os telefonszámokon ajánlott.

A Hargita Megyei Sürgősségi Esetek Felügyelősége 2 db állást hirdetett meg a következő poziciókban:
- autóvezeteő
- PR szakember
 
A hirdetések és a hozzá kapcsolodó anyagok (könyvészet, nyilatkozatok, stb.) megtalálhatók a következő linken, 2021.10.11-es dátummal közzétéve:
 

2021 szeptember 15-én megkezdjük az európai uniós segélycsomagok kiosztását. A csomagokat munkanapokon 10 – 14 óra között vehetik át a jogosultak a Gábor Áron utca 6A szám alatt a Polgármesteri Hivatal raktárában, a piactéren.

       Szeptember 15-től a szociális segélyesek és családi pótlékra jogosult családok vehetik át a csomagokat.  A csomagok átvételekor szükséges felmutatni a jogosult családtagok személyazonossági igazolványát.

       A fogyatékkal élő jogosultak szeptember 21-től vehetik át a csomagokat a személyazonossági igazolvány és a fogyatékos komisszió által kibocsájtott érvényes határozat másolatával.

       Tisztelettel kérjük a jogosultakat, hogy tartsák be a járványügyi előírásokat és csak a meghatározott napokon és órákban jelenjenek meg a csomagok átvétele érdekében.

 

LŐRINCZ Csaba

Polgármester

Véletlenszerű Kép

site_013.jpg