Szentegyháza város, Harghita megye, Szentegyháza város, Öntők utca, 20-es szám alatti székhellyel, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Társas házak építése egészségügyi és tanügyi szakemberek számára Szentegyháza városában, Hargita megyében – mely Hargita megye, Szentegyháza város, Kórház utca, 18 szám alatt található – a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2022 november 15-én döntéstervezetet hozott, nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése.

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, hétfőtől-csütörtökig 8,00–16,30 óra között és pénteken 8,00–14,00 óra között valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség honlapján megjelent hirdetéstől számított 10 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Fax: 0266-310041, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

A 2022/714-es számú kormányhatározat értelmében Szentegyházán is nyilvántartásba veszik az egyéni szennyvízgyűjtő és -tisztító rendszereket. A jogszabálynak környezetvédelmi okok mellett az illegális szippantás visszaszorítása is célkitűzése.

 

A megnevezett kormányhatározat a május 27-i hatályba lépéstől számított 180. napot (vagyis november 23-át) jelöli meg a nyilvántartásba való bejelentkezés határidejeként, végrehajtásában pedig részt kell vennie minden helyhatóságnak. A magán- és jogi személyeknek saját felelősségükre eddig a dátumig kell regisztrálniuk a városi nyilvántartásba az egyéni szennyvízgyűjtő és szennyvíztisztító rendszerüket – csakis abban az esetben, ha a rendszerüket építési engedéllyel telepítették, vagy pedig igazolni tudják, hogy a rendszer a felépítéséből adódóan nem enged szennyvizet a természetbe.

A kormányhatározat tehát egyrészt a legálisan működő rendszerek nyilvántartásba vételét sürgeti, másrészt figyelmezteti az illegális telepek tulajdonosait, hogy mihamarabb lépjenek a törvényesítés útjára. A nyilvántartást ugyanis a későbbiekben összevetik a közszolgáltató listáival, illetve az urbanisztikai lajstromokkal, kiszűrve azokat a háztartásokat, amelyek nem kezelik törvényesen a szennyvizüket.

A nyilvántartás a szükséges személyes adatok után elsőként arra kérdez rá, hogy milyen típusú berendezéssel kezeljük a szennyvizet: csupán begyűjtjük tartályba/gödörbe, vagy esetleg tisztítjuk is. A kérdéssor mindkét esetben választ vár az engedélyezésre, a befogadóképességre, a működtető kilétére. Gyűjtőrendszerek esetében rákérdez a szivattyúzási szerződésre, és feltesz egy sor kérdést, amelyre a válaszok a szerződésből derülnek ki. Tisztítórendszerek esetében a berendezés paramétereiről faggatja a tulajdonost, és itt is olyan kérdések sorakoznak, amelyekre választ ad egyrészt a termékleírás, másrészt a különféle szerződések (működtetés, karbantartás, vízminőség-ellenőrzés, szennyvíziszap-szivattyúzás stb.).

Az űrlap kitöltésére az alábbi linken található nyomtatvány letöltése után van lehetőség. A kitöltött és aláírt nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal titkárságára kell eljuttatni. Igény szerint pedig kitölthető segítséggel a Polgármesteri Hivatal titkárságán.


NYOMTATVÁNY

Szentegyháza város, Harghita megye, Szentegyháza város, Öntők utca, 20-es szám alatti székhellyel, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Társas házak építése egészségügyi és tanügyi szakemberek számára Szentegyháza városában, Hargita megyében – mely Hargita megye, Szentegyháza város, Korház utca, 18 szám alatt található tervet benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, hétfőtől csütörtökig 8,00-16,30 óra között, valamint pénteken 8:00 és 14:00 óra között.

Az érintettek észrevételeiket, a környezetvédelmi leszabályozás alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám. ( Fax: 0266- 310041; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Szentegyháza Város Önkormányzata a 2022-es program keretében támogatást nyújt az egyházaknak, a saját pénzügyi forrásaik kiegészítésére, a következő tevékenységeik megvalósítása céljából:

  • templomok és más egyházi épületek építése (az érvényben levő törvényes előírások szerinti műszaki-gazdasági dokumentációk jóváhagyásának feltételei mellett) és javítása;
  • fenntartási és működési költségek finanszírozása azon egyházközségek számára akik nem rendelkeznek jövedelemmel, illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek;
  • egyházak tulajdonában levő vagyontárgyak állagmegóvása és karbantartása;
  • egyházak által végzett szociális és egészségügyi tevékenységek;
  • vallási-kulturális múzeumok kialakítása és javítása;
  • az egyházakhoz tartozó szociális és egészségügyi tevékenységekre használt ingatlanok építése, kialakítása és javítása;
  • egyházkerületek vagy vallási központok székhelyének építése és javítása;
  • egyházak tulajdonában levő teológiai iskolák székhelyének építése és javítása.

Részvételi feltételek:

Nem hagyunk jóvá vissza nem térítendő támogatást azoknak az egyházközségeknek, amelyek nem számolták el az előző évben jóváhagyott vissza nem térítendő támogatást, nem fizették vissza a jóváhagyott és el nem számolt összegeket (beleértve az összegekhez tartozó késedelmi kamatokat és büntetéseket).

A fenntartási és működési költségekre pályázók kötelezően kell bizonyítsák, hogy nem rendelkeznek jövedelemmel illetve nem elég jövedelemmel rendelkeznek ezen költségek megtérítésére.

A pénzügyi támogatás igénylésére összeállított iratcsomónak kötelezően tartalmaznia kell az egyházi főhatóság engedélyét, a Szentegyháza Város Önkormányzatától igényelt pénzügyi támogatás megszerzésére.

A támogatáshoz a pályázónak legalább 10%-os önrészt kell biztosítania.

Az önrész értéke a támogatás értékére számolódik.

Az önrészt a kérelmező egyházközség fogja biztosítani és elszámolni a kérésben szereplő költségelőirányzatból (devizből).

A pénzügyi támogatásra jóváhagyott összegek teljes egészében vagy adott esetben részletekben a kérelmező egyházközségnek lesznek kiutalva, az egyházi főhatóság tájékoztatásával.

Az elszámoló okiratokat 2022. december 15-ig kell benyújtani. Ajánlott az elszámoló okiratok benyújtása a munkálatok elvégzése és átadása utáni 30 napon belül, de nem később, mint a finanszírozási szerződés határidejének lejárta (2022. december 15.).

Abban az esetben, ha a pályázati kérelem nem felel meg a részvételi feltételeknek, nem lesz kiválasztva támogatásra. Ennek értelmében javasoljuk, hogy olvassák el figyelmesen a pályázási útmutatót!

A program futamideje: a 2022-es év.


A pályázat leadási módja és határideje:
A leadásra előkészített pályázatokat  elektronikus formában (szkennelve pdf.ben) kérjük beküldeni az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címre, vagy nyomtatott papír formában a szentegyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Leadási határidő: 2022. szeptember 20., 13 óra.

A támogatás a program útmutatójában leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely Szentegyháza Polgármesteri Hivatalának székhelyén (Szentegyháza, Öntők u. 20 szám), valamint letölthető a szentegyházi tanács honlapjáról: https://www.primariavlahita.ro Kapcsolattartó személy: Pető Csaba, tel.: 0751150185, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 

A Villamossági Vállalat Vezetősége felhívja a lakosság figyelmét, hogy:
2022 JULIUS 15-en 9:00 és 15:00 óra között
szünetel az áramszolgáltatás javitási munkálatok végett a következő településen:


Szentegyhaza – Bethlen Gabor utca, Temeto utca, Tavasz utca, Majus 1 utca, Sport utca
Szentegyhaza - Perfekt

VEZETŐSÉG

Szentegyháza Önkormányzata nyílt árverést szervez a következő ingatlan bérbeadására:

1.Kereskedelmi célra használható terület Szentegyházán, Gábor Áron utca 6 szám: 25 m2.

Az ajánlatokat egy példányban a szentegyházi Polgármesteri Hivatal székhelyén lehet leadni: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye. További elérhetőségek: Tel. 0266-246634, 0266-246635, 0266-246636, email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Adószám: 4245224. Leadási határidő: 2022. augusztus 1, 12°° óra, vagy érvénytelen ajánlatok esetében az újabb leadási határidő 2022. augusztus 8.

Az árveréssel kapcsolatos dokumentációt 100 lejért a fenti címen lehet megvásárolni a hivatal pénztárában.

További információk a hivatal székhelyén: 2022. július 22-ig.

Kikiáltási ár: 1,5 euró/négyzetméter.

Ez a hirdetés román nyelven is megjelent Románia Hivatalos Közlönyének (VI. rész) 127/2022.07.05. számában.

A 2022/63-as Kormányrendelet alapján Szentegyháza Város Polgármesteri Hivatalának Szociális irodája 2022 június 20-tól kezdődően fogadja azon szociálisan rászoruló családok kérelmét a Kormányrendelet által meghatározott szociális utalványok elektronikus úton történő odaítélésére, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó 600 lejt.

 

A szociális utalvány alapján nyújtott elektronikus alapú támogatás 250 lej értékű, kéthavonta egyszer folyósított és alapvető élelmiszerek, meleg ételek vásárlására használható.


A következő családok igényléseit fogadjuk el:

 - ahol legalább 2 gyerek van eltartásban és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 600 lejt;

 - azok az egyszülős családok, ahol az egy családtagra jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 600 lejt;

 

Szükséges iratok:

- típuskérés, saját felelősségű nyilatkozat

- azonosító okmányok minden családtagnak (születési-, személyi-, házassági bizonyítványok), elvált  szülők esetében bírósági végzés

- jövedelem igazolások (a kérés leadását megelőző hónapban megvalósított nettó jövedelem)

- családösszetétel igazolás

 

Az igényléseket a Polgármesteri Hivatal szociális irodájában lehet leadni munkanapokon 8:00-13:00 óráig (földszint 13-as iroda). Hiányos aktacsomót nem áll módunkban elfogadni.

Véletlenszerű Kép

site_014.jpg