2022 május 11-én megkezdjük az európai uniós segélycsomagok kiosztását. A csomagokat munkanapokon 11 - 13 óra között vehetik át a jogosultak a Polgármesteri Hivatal székhelyén.

Kapcsolattartó személy: Szeles László (0742 273 242)

A szociális segélyesek és családi pótlékra jogosult családok a személyazonossági igazolvánnyal vehetik át a csomagokat.

A fogyatékkal élő jogosultak a személyazonossági igazolvány és a fogyatékos komisszió által kibocsájtott érvényes határozat másolatával vehetik át a csomagokat.

      

                                                                                                            LŐRINCZ Csaba

                                                                                                            Polgármester

SZENTEGYHÁZA ÖNKormányzata, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a „Mezőgazdasági utak felújítása” című tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2022, május, 10-én döntéstervezetet hozott – nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése, melyet Hargita megye, Szentegyháza város bel- és külterületén, Megyerkert, Nyír, Bencekert, Árokalja, Veszkebél, Karujos, Nagyvész, Virágosvéssz, Veresbükk, Felső Miklós, Kövespatak teteje, Bojzás, Gyepű, Leányos mező, Dánielek láza, Kőszál, Bükkalja zónájában terveznek kivitelezni.

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8,00–16,30 óra között, pénteken 8,00–14,00 óra között valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség honlapján megjelent hirdetéstől számított 10 nap alatt nyújthatják  be  a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez. Fax: 0266-310041, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szentegyháza Önkormányzata értesíti az érintett nyílvánosságot, hogy a „Mezőgazdasági utak feljavítása”című tervét, Szentegyháza, Megyerkert, Nyír, Bencekert, Árokalja, Veszkebél, Karujos, Nagyvész, Virágsvész, Veresbükk, Felső Miklós, Kövespatak teteje, Bojzás, Gyepű, Leányos mező, Dánielek láza, Kőszál, Bükkalja zónája,  benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon 8,00-16,00 óra között.

Az érintettek észrevételeiket, a környezetvédelmi leszabályozás alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám .( Fax :0266- 310041; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

2022. április 14-én 11:30-kor KATASZTRÓFARIADÓ gyakorlat lesz Szentegyházán.

 

Riasztáskor a sziréna háromszori megszólaltatásával a szentegyházi Gábor Áron Szakközépiskolában földrengést szimuláló védelmi gyakorlat lesz.

A katasztrófa- és a légi riasztás feloldásának jele: két percig tartó egyenletes hangmagasságú szirénahang.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakosságnak a jelzés hallatán semmilyen teendője nincs ezen a dátumon.

 

Polgármesteri Hivatal

Szentegyháza Önkormányzata nyílt árverést szervez a következő ingatlanok bérbeadására:

  1. Kulturális célra használható helyiség, szentegyházi gyerekek számára: Szentegyházán, Köztársaság utca 13/1 szám: 20 m2.
  2. Kulturális célra használható helyiség, szentegyházi gyerekek számára: Szentegyházán, Köztársaság utca 13/2 szám: 17,90 m2.
  3. Kereskedelmi célra használható terület Szentegyházán, Gábor Áron utca 6 szám: 27 m2.

Az ajánlatokat egy példányban a szentegyházi Polgármesteri Hivatal székhelyén lehet leadni: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye. További elérhetőségek: Tel. 0266-246634, 0266-246635, 0266-246636, email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Adószám: 4245224. Leadási határidő: 2022. május 4, 12°° óra, vagy érvénytelen ajánlatok esetében az újabb leadási határidő 2022. május 11.

Az árveréssel kapcsolatos dokumentációt 100 lejért a fenti címen lehet megvásárolni a hivatal pénztárában.

További információk a hivatal székhelyén: 2022. április 26-ig.

Kikiáltási ár: 1,5 euró/négyzetméter.

Ez a hirdetés román nyelven is megjelent Románia Hivatalos Közlönyének (VI. rész) 67/2022.04.06. számában.

Avar-, tarló-, nád-, és növényi hulladékégetés helyét, időpontját és terjedelmét előzetesen az illetékes Hargita Megyei Környezetvédelmi Kirendeltségénél, valamint a helyi hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni!

Ellenkező esetben a 195/2005-ös Sürgősségi Kormányrendelet értelmében a büntetés 3.000-6.000 lej (fizikai személyeknek) és 25.000-50.000 lej (jogi személyeknek).

 

POLGÁRMESTERI  HIVATAL

 

Február 1-jén elkezdődött a romániai nép- és lakásszámlálás, amelynek első szakaszában az adminisztratív adatbázisokból történő adatátvétel zajlik. A népszámlálást az Országos Statisztikai Intézet szervezi, hivatalos oldala pedig a www.recensamantromania.ro, a magyar nyelvű tájékoztatásában a Közpolitikai Elemző Központ Egyesület által üzemeltetett www.nepszamlalas.ro honlap vállal szerepet.

A 2022-es romániai népszámlálás egyik újdonsága, hogy a lakók önállóan, az interneten keresztül is kitölthetik a kérdőívet, ehhez viszont sokaknak van szüksége segítségre. Szentegyháza Polgármesteri Hivatala kitöltéssegítő népszámlálót toboroz, akik a hivatal által biztosított számlálási pontokon 2022.03.14. és 2022.05.15. dolgoznak. A kiválasztott személyekkel szolgáltatói szerződést kötnek.

Jelentkezési feltételek:

- Legalább középfokú végzettség

- Életkor: legalább 18 év

- Tiszta erkölcsi bizonyítvány

- Táblagép-kezelői ismeretek

További feltételek: itt (https://www.recensamantromania.ro/cum-devin-recenzor)

Azok, akik számlálóbiztosnak jelentkeznének, kérjük, töltsék ki a jelentkezési lapot (formanyomtatvány), hozzák be a Polgármesteri Hivatal titkárságára, vagy küldjék el a következő email címre február 23-áig: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A számlálóbiztosokat a Hargita Megyei Statisztikai Hivatal választja ki a jelentkezők közül.

Kérdése van?
Itt megtalálja a válaszokat: https://www.recensamantromania.ro/, www.nepszamlalas.ro

În vederea realizării unei rezerve de personal pentru asigurarea nevoilor de încadrare cu subofițer operator „112” la U.M. 0732 Miercurea Ciuc, domeniul operare apeluri de urgenţă, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale organizează concurs de selecţie.

  1. Candidatele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă cetăţenie română;

- să aibă vârsta de până la 40 de ani;

 - să cunoască foarte bine şi să aibă capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

  - media de cel puțin 7,00 (șapte) la disciplina limba şi literatura română în clasele a IX - XII pentru absolvenţii învăţământului de zi, respectiv în clasele  IX - XIII pentru absolvenţii învăţământului seral/frecvenţă redusă/absolvenţii învăţământului de zi profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu. Media se stabilește prin calcularea mediei aritmetice a mediilor anuale obţinute pe parcursul învăţământului liceal la disciplina limba și literatura română; Sunt exceptate de la această condiție candidatele absolvente ale studiilor universitare de licență.

 - media examenului de bacalaureat să nu fie mai mică de 7,00;

- să fie dispuse pentru desfășurarea activității cu ajungerea la locul de muncă în maximum 90 de minute;

- să nu fi fost condamnate penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, să nu fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă şi să nu fie în curs de cercetare sau judecată într-un dosar penal.

  1. Probe de concurs:

     - evaluare la pregătirea fizică (probă eliminatorie);

- examinare psihologică (probă eliminatorie);

- examinare profesională:

            - interviu profesional (probă eliminatorie);

            - probă teoretică - constă în verificarea noțiunilor generale privind geografia României, a noțiunilor generale privind operarea apelurilor de urgență în Centrele Unice pentru Apeluri de Urgență, precum și a noțiunilor legislative privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență;

            - probă practică - constă în verificarea nivelului cunoștințelor de utilizare a computerului, de utilizare a instrumentelor de tip Office (editare text, calcul tabelar, prezentări), a instrumentelor online, a browserelor web, a aplicațiilor online de tip hartă, precum și a noțiunilor specifice privind operarea apelurilor de urgență în Centrele Unice pentru Apeluri de Urgență;

            - evaluarea cunoștințelor de limbă străină.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe din cadrul examinării profesionale este 7,00. Promovarea probei de evaluare la pregătirea fizică se va face în condițiile obținerii calificativului ”admis”.

  1. Înscrierile se vor face la sediul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Harghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34-36, municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita până la data de 15.02.2022, ora 1400, iar dosarul de înscriere va conţine:

- C.V. - model european;

- copie C.I. şi copie certificat de naştere;

- copie față/verso diplomă bacalaureat și foaie matricolă bacalaureat și diploma de licență, după caz;

- adeverinţă eliberată de medicul de familie din care să reiasă dacă se află sau nu în evidenţă cu boli cronice şi antecedente de boală.

  1. Participarea și promovarea concursului pentru constituirea unei rezerve pentru asigurarea nevoilor de încadrare cu subofițer operator „112” nu presupune și ocuparea unui post, acest lucru realizându-se în funcţie de nevoile și prioritățile instituției, în ordine strict descrescătoare a mediilor obținute la examenul profesional.
  2. Informaţii şi relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0266.371.014
  3. Tematica și bibliografia pentru pregătirea profesională.

Bővebben...

Tisztelt lakosok a Polgármesteri Hivatal pénztáránál 2021. december 30-án délelőtt 10 óráig tudnak készpénzzel adókat és illetékeket befizetni, bankkártyával pedig délután 5 óráig. 2021. december 31-én szünetel az ügyfélfogadás a hivatalban.

Véletlenszerű Kép

site_007.jpg