2022 

Cont executie Venit proprii
Tr. I. 2022 Chelt

Cont executie Buget local
Chelt Tr. I. 2022

Cont executie Venit proprii
Tr. I. 2022 Venit

Cont executie Bugetului local
Tr. I. 2022 Venituri

Hotarare exec. trim I. 2022

 

2021 

Bilant decembrie 2021

Cont executie Buget local
Chelt Tr. IV. 2021

Cont executie Venit proprii Cheltuieli Trim IV. 2021

Cont executie Venit proprii
Tr. IV. 2021 Venit

Cont executie Bugetului local
Tr. IV. 2021 Venituri

Cont rezultat patrimonial
30. septembrie 2021

Plati restante decembrie 2021

 

Bilant 30. septembrie 2021

Cont executie Buget local
Chelt Tr. III. 2021  

Cont executie Venit proprii Cheltuieli Trim III. 2021

Cont executie Venit proprii
Tr. III. 2021 Venit

Cont executie Venit proprii
Tr. III. 2021 Cheltuielli

Cont rezultat patrimonial
30. septembrie 2021

Plati restante 30. septembrie 2021

 

Bilant 30 iunie 2021

Cont executie Buget local
Chelt Tr. II. 2021  

Cont executie Venit proprii Cheltuieli Trim II. 2021

Cont executie Venit proprii
Tr. II. Venit

Cont executie Venit
Tr. II. 2021

Cont rezultat patrimonial
30. iunie 2021

Plati restante 30. iunie 2021

 

Bilant 31 martie 2021

Cont executie Buget local
Chelt Tr. I. 2021  

Cont executie Venit proprii Cheltuieli Trim I. 2021

Cont executie Venit proprii
Tr. I. Venit

Cont executie Venit
Tr. I. 2021

Cont rezultat patrimonial
31. martie 2021

Plati restante 31. martie 2021

 

2020 

Bilant 31 dec 2020

Cont exec 31 dec 2020

Cont exec 31 dec Cheltuieli

Cont exec Venit Proprii Cheltuieli 31 dec 2020

Cont exec Venit Proprii Venit
31 dec 2020

Cont rezultat 31 dec 2020

Plati restante 31 dec 2020

 

Contul de execuție al bugetului local

ianuarie

mai

iulie

Pályázati felhívás!

Szentegyháza Város az érdekeltek tudomására hozza, hogy az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza nem térítendő támogatásokról szóló 2005/350 -es törvény értelmében pályázatokat lehet leadni.

 1. A támogatások lebonyolítása a 350/2005 -ös Törvény 6. Cikkelyének alapján történik. A támogatott tevékenységek: sport-, kulturális-, szociális és gazdasági ágazatokra vannak csoportosítva.
 2. Támogató intézmény: Szentegyháza Helyi Tanácsa, Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.
 3. Támogatási alap: helyi költségvetés
 4. Pályázhatnak: Szentegyháza területén sport-, kulturális-, szociális és gazdasági tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, alapítványok és egyházak.
 5. Jogszabály: az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem téritendő támogatásokról szóló  350 / 2005 - ös törvény.
 6. Támogatott tevékenységek: Sport-, kulturális-, szociális és gazdasági tevékenységeket, olyan helyi egyesületek, szervezetek, alapítványok szervezésében, amelyek hozzájárulnak a közösség fejlődéséhez, kulturális értékeink megőrzéséhez, valamint az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályálzatokhoz, abban az esetben ha a pályázat tárgya nem profittermelő tevékenység. Az igénylők önrésze a törvény értelmében 10%.
 7. A 2019-as évre előirányzott keretösszeg: 55.000 lej, amelyből
  • Sporttevékenységeket támogató program: ........20.000 lej
  • Kulturális tevékenységeket támogató program: 21.000 lej
  • Szociális tevékenységeket támogató program:.... 4.000 lej
  • Gazdasági tevékenységeket támogató program: 10.000 lej
 1. A vissza nem térítendő támogatás a mellékelt szabályzatban leírtak értelmében, elektronikusan kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely a http://www.primariavlahita.ro oldalon megtalálható illetve Szentegyháza Polgármesteri Hivatal székhelyén lehet beszerezni: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.
 2. A projektek lefutási ideje: június-december időszakban
 3. A pályázati kérelmek leadásának határideje: 2019. június 20, 13 óráig.
 4. A pályázati kérelmek leadásának helye: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal Titkársága: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye.
 5. A pályázati kérelmekhez csatolandó: a Szabályzat 23. pontja szerint meghatározott dokumentumok.
 1. A pályázati kérelmeket a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá, és lepecsételve, zárt borítékban kell leadni.
 2. A borítékok kibontásának helye és ideje: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal, 2019. június 21., 14 óra.
 3. A pályázatok elbírálásának ideje: 2019. június 28.
 4. További információk: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal székhelyén: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.

Pályázati űrlap, szabályzat, mellékletek

 

Véletlenszerű Kép

site_003.jpg