Pályázati felhívás!

Szentegyháza Város az érdekeltek tudomására hozza, hogy az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza nem térítendő támogatásokról szóló 2005/350 -es törvény értelmében pályázatokat lehet leadni.

  1. A támogatások lebonyolítása a 350/2005 -ös Törvény alapján történik. A támogatott tevékenységek: sport-, kulturális-, szociális és gazdasági ágazatokra vannak csoportosítva.
  2. Támogató intézmény: Szentegyháza Helyi Tanácsa, Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.
  3. Támogatási alap: helyi költségvetés
  4. Pályázhatnak: Szentegyháza területén sport-, kulturális-, szociális és gazdasági tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, alapítványok és egyházak.
  5. Jogszabály: az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem téritendő támogatásokról szóló  350 / 2005 - ös törvény.
  6. Támogatott tevékenységek: Sport-, kulturális-, szociális és gazdasági tevékenységeket, olyan helyi egyesületek, szervezetek, alapítványok szervezésében, amelyek hozzájárulnak a közösség fejlődéséhez, kulturális értékeink megőrzéséhez, valamint az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályálzatokhoz, abban az esetben ha a pályázat tárgya nem profittermelő tevékenység. Az igénylők önrésze a törvény értelmében 10%.
  7. A 2023-as évre előirányzott keretösszeg: 130.000 lej, amelyből
   • Sporttevékenységeket támogató program: ........40.000 lej
   • Kulturális tevékenységeket támogató program: 56.000 lej
   • Szociális tevékenységeket támogató program:.... 24.000 lej
   • Gazdasági tevékenységeket támogató program: 10.000 lej
  1. A vissza nem térítendő támogatás a mellékelt szabályzatban leírtak értelmében, elektronikusan kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely a http://www.primariavlahita.ro oldalon megtalálható illetve Szentegyháza Polgármesteri Hivatal székhelyén lehet beszerezni: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.
  2. A projektek lefutási ideje: 2023. május-december időszakban
  3. A pályázati kérelmek leadásának határideje: 2023. április 10, 12 óráig.
  4. A pályázati kérelmek leadásának helye: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal Titkársága: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye.
  5. A pályázati kérelmekhez csatolandó a Szabályzat 23. pontja szerint meghatározott dokumentumok
  1. A pályázati kérelmeket a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá, és lepecsételve, zárt borítékban kell leadni.
  2. A pályázatok elbírálásának ideje: 2023. április 11-25.
  3. További információk: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal székhelyén: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.

Ez a hirdetés román nyelven is megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 42/2023.03.06. számában.

LŐRINCZ Csaba

Polgármester

Pályázati űrlap, szabályzat, mellékletek

 

Véletlenszerű Kép

site_016.jpg