Pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni cultural-educative, pentru susţinerea unor programe de interes public general, regional sau local, în anul fiscal 2019.

1. Primăria şi Consiliul local al oraşului VLĂHIŢA anunţă sesiunea pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni cultural-educative, pentru ONG-uri cu sediul social în Vlăhiţa, în anul fiscal 2019.

2. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare al programelor şi proiectelor culturale, Hotărârea Consiliului local privind bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului VLĂHIŢA pe anul 2019 şi  Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005  privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în vigoare la data depunerii dosarului.

3. Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.

4. Bugetul alocat în cadrul sesiunii este de 55.000 lei.

5. Proiectele vor fi depuse la Registratura Primăriei, într-un singur exemplar.

6. Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se face în perioada 10.05. – 20.06.2019 în dosare complete conform Regulamentului. După data de 10 iunie 2019 nu se mai acceptă depunerea de dosare sau completări.

7. Proiectele depuse spre a fi selectate vor fi din domeniile: activităţi culturale, activităţi sportive, activităţi sociale, activităţi de dezvoltare şi alte acţiuni generale economice, care contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale, prioritare: dezvoltarea sinergiilor între domeniul cultural şi alte domenii ale vieţii publice vlăhiţene - educaţie, cercetare, coeziune socială etc; promovarea dialogului intercultural şi punerea în valoare a diversităţii etnoculturale; creşterea vizibilităţii şi notorietăţii oraşului Vlăhiţa şi a scenei culturale vlăhiţene;

8. Perioada de selecție și evaluarea proiectelor: 21-28 iunie 2019. 

9. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Managementul Proiectelor din cadrul Primăriei oraşului Vlăhiţa, Str. Turnătorilor, nr. 20, cam. 12, tel. 0266.246.634, site-ul www.primariavlahita.ro.

 

Regulament, Anexe, Formulare

Din cauza riscului de epidemii, termenul de depunere a cererii este amânat la nesfârșit.

 

Orașul Vlăhița – Consiliul Local al orașului Vlăhița în baza art. 16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenția de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2020 pentru Sesiunea de selecție a proiectelor în baza Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliul Local Vlăhița nr. 17/20.02.2020.

 1. Autoritatea finanțatoare: Orașul Vlăhița – Consiliul Local al orașului Vlăhița, str. Aleea Teilo nr. 5, Vlăhița, județul Harghita, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., /fax: 0266-246634
 2. Reglementările legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă pentru Sesiunea de selecție a proiectelor sportive, culturale, asistenţă socială, dezvoltare şi alte acţiuni generale economice în baza Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliul Local Vlăhița nr. 17/20.02.2020, respectiv temeiul legal, principiile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, criteriile de eligibilitate a solicitanților, proiectelor și cheltuielilor, procedura de depunere a cererilor de finanțare nerambursabilă, modalitatea de selecție a proiectelor și criteriile de evaluare sunt prevăzute în Ghidul solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliul Local Vlăhița nr. 23/18.04.2019.
 3. Suma disponibilă de 80.000 lei, repartizată după cum urmează:

-Activităţi sportive: 32.000,00 lei

-Activităţi culturale: 33.000,00 lei

-Asistenţă socială: 5.000,00 lei

-Dezvoltare şi alte acţiuni generale economice: 10.000,00 lei.

 1. Data limită de depunere a proiectelor este 17 aprilie 2020, ora 13, la sediul autorității contractante, Orașul Vlăhița.
 2. Evaluarea și selecționarea proiectelor în vederea obținerii finanțărilor nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, conform prevederilor Ghidului solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliul Local Vlăhița nr. 23/2019, Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, coroborate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
 3. Perioada de selecție și evaluarea proiectelor: 20-31 aprilie 2020.
 4. Informaţii suplimentare numai pe telefon la numarul 0266.246.634

 

Regulament, Anexe, Formulare

A fennálló járványveszély miatt meghatározatlan időre elhalasztjuk a pályázatok leadásának határidejét.

Pályázati felhívás!

Szentegyháza Város az érdekeltek tudomására hozza, hogy az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza nem térítendő támogatásokról szóló 2005/350 -es törvény értelmében pályázatokat lehet leadni.

 1. A támogatások lebonyolítása a 350/2005 -ös Törvény 6. Cikkelyének alapján történik. A támogatott tevékenységek: sport-, kulturális-, szociális és gazdasági ágazatokra vannak csoportosítva.
 2. Támogató intézmény: Szentegyháza Helyi Tanácsa, Szentegyháza, Hársfa utca 5 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.
 3. Támogatási alap: helyi költségvetés
 4. Pályázhatnak: Szentegyháza területén sport-, kulturális-, szociális és gazdasági tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, alapítványok és egyházak.
 5. Jogszabály: az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem téritendő támogatásokról szóló  350 / 2005 - ös törvény.
 6. Támogatott tevékenységek: Sport-, kulturális-, szociális és gazdasági tevékenységeket, olyan helyi egyesületek, szervezetek, alapítványok szervezésében, amelyek hozzájárulnak a közösség fejlődéséhez, kulturális értékeink megőrzéséhez, valamint az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályálzatokhoz, abban az esetben ha a pályázat tárgya nem profittermelő tevékenység. Az igénylők önrésze a törvény értelmében 10%.
 7. A 2018-as évre előirányzott keretösszeg: 80.000 lej, amelyből
  • Sporttevékenységeket támogató program: ........32.000 lej
  • Kulturális tevékenységeket támogató program: 33.000 lej
  • Szociális tevékenységeket támogató program:.... 5.000 lej
  • Gazdasági tevékenységeket támogató program: 10.000 lej
 1. A vissza nem térítendő támogatás a mellékelt szabályzatban leírtak értelmében, elektronikusan kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely a http://www.primariavlahita.ro oldalon megtalálható.
 2. A projektek lefutási ideje: május-december időszakban
 3. A pályázati kérelmek leadásának határideje: 2020. április 17, 13 óráig.
 4. A pályázati kérelmek leadásának módjai: Postai úton a Szentegyháza Polgármesteri Hivatal Titkárságának átmeneti címére: Szentegyháza,  Hársfa utca 5 szám, Hargita megye. Vagy online az Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. e-mail címre megjelölve a leadandó nevével és pályázatának címével, címeivel (külön csomagolva, rendszerezve)
 5. A pályázati kérelmekhez csatolandó a Szabályzat 23. pontja szerint meghatározott dokumentumok
 1. A pályázati kérelmeket a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá, és lepecsételve, zárt borítékban kell elküldeni vagy beszkennelve a fentebbi e-mail címre elküldeni.
 2. A borítékok és elektronikus csomagok kibontásának helye és ideje: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal, 2020. április 20, 13 óra.
 3. A pályázatok elbírálásának ideje: 2020. április 31.

További információk telefonon kérhetők a 0266246634-es telefonszámon.

Pályázati űrlap, szabályzat, mellékletek

 

Pályázati felhívás!

Szentegyháza Város az érdekeltek tudomására hozza, hogy az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza nem térítendő támogatásokról szóló 2005/350 -es törvény értelmében pályázatokat lehet leadni.

 1. A támogatások lebonyolítása a 350/2005 -ös Törvény 6. Cikkelyének alapján történik. A támogatott tevékenységek: sport-, kulturális-, szociális és gazdasági ágazatokra vannak csoportosítva.
 2. Támogató intézmény: Szentegyháza Helyi Tanácsa, Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.
 3. Támogatási alap: helyi költségvetés
 4. Pályázhatnak: Szentegyháza területén sport-, kulturális-, szociális és gazdasági tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, alapítványok és egyházak.
 5. Jogszabály: az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem téritendő támogatásokról szóló  350 / 2005 - ös törvény.
 6. Támogatott tevékenységek: Sport-, kulturális-, szociális és gazdasági tevékenységeket, olyan helyi egyesületek, szervezetek, alapítványok szervezésében, amelyek hozzájárulnak a közösség fejlődéséhez, kulturális értékeink megőrzéséhez, valamint az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályálzatokhoz, abban az esetben ha a pályázat tárgya nem profittermelő tevékenység. Az igénylők önrésze a törvény értelmében 10%.
 7. A 2019-as évre előirányzott keretösszeg: 55.000 lej, amelyből
  • Sporttevékenységeket támogató program: ........20.000 lej
  • Kulturális tevékenységeket támogató program: 21.000 lej
  • Szociális tevékenységeket támogató program:.... 4.000 lej
  • Gazdasági tevékenységeket támogató program: 10.000 lej
 1. A vissza nem térítendő támogatás a mellékelt szabályzatban leírtak értelmében, elektronikusan kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely a http://www.primariavlahita.ro oldalon megtalálható illetve Szentegyháza Polgármesteri Hivatal székhelyén lehet beszerezni: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.
 2. A projektek lefutási ideje: június-december időszakban
 3. A pályázati kérelmek leadásának határideje: 2019. június 20, 13 óráig.
 4. A pályázati kérelmek leadásának helye: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal Titkársága: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye.
 5. A pályázati kérelmekhez csatolandó: a Szabályzat 23. pontja szerint meghatározott dokumentumok.
 1. A pályázati kérelmeket a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá, és lepecsételve, zárt borítékban kell leadni.
 2. A borítékok kibontásának helye és ideje: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal, 2019. június 21., 14 óra.
 3. A pályázatok elbírálásának ideje: 2019. június 28.
 4. További információk: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal székhelyén: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.

Pályázati űrlap, szabályzat, mellékletek

 

Véletlenszerű Kép

site_001.jpg