Greva generala cu întreruperea activităţii timp de o zi.

REVENDICĂRI:

1. Reglementarea şi liberalizarea acordării începând cu anul 2015 a tichetelor de masă sau a normei de hrană pentru toţi salariaţii din administraţia publică locală, în limita bugetelor locale aprobate prin hotărâri de consiliu, în măsura în care aceste instituţii realizează şi sunt finanţate parţial şi din venituri proprii.

2. Creşteri salariale şi pentru salariaţii din administraţia publică locală din România sau aplicarea, începând cu anul 2015, a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

FNSA cere scuze tuturor cetăţenilor pe care-i deservesc salariaţii din administraţia publică locală prentru acţiunea extremă la care a fost obligată să recurgă din cauza nepăsării Guvernului României faţă de situaţia salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în primării şi consilii judeţene.

- anexă -

În cadrul şedinţei extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 12 martie 2015 au fost discutate următoarea hotărâre,

1. Hotărârea pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9/2015 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016-2018.
- Aprobat.

Conţinutul hotărârea aprobate se găseşte pe situl oficial al Primăriei Oraşului Vlăhiţa în meniul Consiliul Local - Hotărîri.

Până la data de 31 martie se acordă o bonificatie de 10% pentru plata cu anticipaţie, pe întregul an, a impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport pentru persoanele fizice, respectiv 5% pentru persoanele juridice.

Taxele şi impozitele locale se pot plăti la caseria Primăriei Oraşului Vlăhiţa în regim de program normal, zilnic între orele 8-13, şi joi cu un program prelungit între orele 13.30-16.30.

În cadrul şedinţei extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 3 martie 2015 au fost discutate următoarea hotărâre,

1. Hotărârea privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de cabinete medicale.

- Aprobat.

Conţinutul hotărârea aprobate se găseşte pe situl oficial al Primăriei Oraşului Vlăhiţa în meniul Consiliul Local - Hotărîri.

În cadrul şedinţei ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 16 februarie 2015 au fost discutate următoarele hotărâri,

 

1. Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2014.

- Aprobat.

Citește mai departe...

Privind contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul fiscal în cadrul Programului anual aș finanțărilor neramburasabile de la bugetul local al orașului Vlăhița, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2014.

Taxele şi impozitele locale aferente anului 2015 se pot plăti la caseria Primăriei Oraşului Vlăhiţa începând cu data de 9 ianuarie în regim de program normal, zilnic între orele 8-13, şi joi cu un program prelungit între orele 13.30-16.30.

Pentru plata cu anticipaţie, pe întregul an, pâna la data de 31 martie, a impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoanele fizice, respectiv 5% pentru persoanele juridice.

În cadrul şedinţei extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 5 decembrie 2014 au fost discutate următoarele hotărâri,

 

1) Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III al anului 2014.

    - Aprobat.

Citește mai departe...

Véletlenszerű Kép

site_001.jpg