Díjak, elismerések

 Szentegyháza városa Pro Urbe díjat adományoz azoknak a kíváló személyeknek, akik tevékenységükkel, maradandó alkotásaikkal hozzájárultak Szentegyháza fejlődéséhez, anyagi és szellemi gyarapodásához, elősegítették a város tekintélyének növelését itthon és külföldön.

Pro Urbe díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik/amelyek tartósan kiemelkedő tudományos, művészeti, közéleti munkásságukkal, az egészségügy-szociális, az oktatás-nevelés, közművelődés, sport, közbiztonság, a gazdaság területén kifejtett tevékenységükkel a város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez hozzájárultak.

 

A Pro Urbe díj bronz alapanyagú plakettből, és elismerő oklevélből áll.

1999-től a következő személyek részesültek Pro Urbe díjban:

 

2017  -  Szabó László (önkéntes tűzoltó), Buzogány Mózes (öntőmester)

2011  -  Máthé István (iskolaigazgató)

2010  -  --------------------------

2009  -  Szabó Klára (könyvtáros), Szabó László (táncoktató)

2008  -  -------------------------- 

2007  -  Nagy Eszter (tanárnő)

2006  -  Portik Bakai Sándor (plébános)

2005  -  --------------------------

2004  -  Dr. Laczkó Angi Mária (orvos), Dr. Sükösd József (orvos)

2003  -  Kádár Levente (iskolaigazgató)

2002  -  Barabás Lajos (faragó művész, Post Mortem), Haáz Sándor (zenetanár)

2001  -  Ambrus Imre (plébános, Post Mortem), Bodó Levente (festő-szobrász művész)

2000  Id. Rus Sándor (gyárigazgató, Post Mortem),

    Szabó Erzsébet (tanító és népművészeti mester)

1999  -  Németi László (mérnök), Dr. Kovács Sándor (orvos)

Véletlenszerű Kép

site_001.jpg